Hoạ tiết da báo - Từ Ai Cập cổ đại cho đến hào quang làng mốt

Dù trải qua nhiều biến động trong dòng xoay thời trang thì hoạ tiết da báo vẫn luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng giới mộ điệu.

TIÊU ĐIỂM